Начало ОБЯВЛЕНИЯ Оперативна програма „Административен капацитет“
Банер

Последни публикации

проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин”

 

Договор № 12-11-5/09.10.2012 г. по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.1.„Ефективна структура на държавната администрация”

Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Изготвен е доклад за мониторинг на изпълнението на препоръките от проведения функционален анализ в Общинска администрация – Девин за 2014 г. 2838
2 Проведе се заключителната пресконференция по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин” 2232
3 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин” 2170
4 Проведоха се информационни срещи със заинтересовани страни по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин” 2094
5 Покана за участие в информационна среща със заинтересованите страни по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин” 2316
6 Продължава мониторингът на изпълнение на препоръките от проведения функционален анализ в Общинска администрация - Девин 1820
7 Изготвен е доклад за мониторинг на изпълнението на препоръките от проведения функционален анализ в Общинска администрация - Девин 3014
8 В Общинска администрация – Девин е въведена нова структура, разработена по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин” 3053
9 Проведоха се обученията на служителите от Общинска администрация – Девин по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин” 3297
10 На 22 и 23 август 2013 г. служителите на Общинска администрация – Девин ще участват в еднодневни обучения по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин” 2524
11 Приключи успешно Дейност 6 по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин” 2946
12 Приключиха успешно Дейност 4 и Дейност 5 по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин” 2161
13 Приключи Етап 3 от провеждания функционален анализ в Общинска администрация – Девин 3861
14 Покана за участие в информационна среща със заинтересованите страни по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин” 2851
15 Започна Етап 2 – Провеждане на функционалния анализ по проект „Подобряване на фективността на Общинска администрация – Девин” 2545
16 ИНФОРМАЦИЯ за целите и предстоящите дейности във връзка с извършването на функционален анализ в Общинска администрация – Девин 3465
17 Стартира работата по Дейност 3 – Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация 3103
18 Приключи успешно Дейност 2 - Подготовка и провеждане на процедура за избор на подизпълнители по проекта „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин” 2180
19 Проведе се началната пресконференция по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин” 4111
20 Покана за участие в начална пресконференция по проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин” 3210
21 Публична покана за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител за проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин” 7460
22 Стартира проект „Подобряване на ефективността на Общинска администрация – Девин” 4117
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер