Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Съвместна инициатива на Посолството на Република България в Черна гора и Търговската камара на Черна гора за представяне на български храни и напитки и провеждане на съпътстващи В2В събития (насочени към бизнеса) 90
2 Приемна на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация 564
3 Информационна табела по проект "Топъл обяд" 108
4 Община Девин застава отново зад пострадалите от инсулт и техните близки, като се присъединява към Националната кампания „Живот след инсулт“ 104
5 Съобщение относно възстановителни дейности по пътя Девин - Кричим 349
6 Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба 322
7 ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СЕДМИЦАТА НА ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА МОЗЪКА 252
8 Съобщение от служба „Местни данъци и такси” за данъчна кампания 2023 г. 221
9 Съобщение във връзка с осигуряването на дърва за огрев за физически лица 402
10 Покана за участие в демонстрационен ден по проект „Creating new value chain based upon an holistic enterprise support mechanism с акроним EnterValue“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020 1001
11 Покана за участие в консултативно събитие по проект „Creating new value chain based upon an holistic enterprise support mechanism с акроним EnterValue“ 129
12 Информация за крайното класиране след проведен общински етап на „Ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2022/2023 година“ 163
13 Съобщение от служба „Местни данъци и такси” за заплащането на данък върху превозните средства 172
14 Съобщение на Териториална дирекция на НАП Пловдив, офис Смолян, относно Данъчна кампания 2023 г. 149
15 Съобщение за приемане на плащания 363
16 Съобщение до домоуправителите на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Девин 431
17 Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба 267
18 Община Девин започва прием на заявления–декларации от кандидат потребители за ползване на социална услуга по осигуряване на топъл обяд 208
19 Съобщение от Национална служба за съвети в земеделието 1354
20 Съобщение относно регистрацията на водовземните съоръжения – кладенци, сондажи и др. 278
21 Приемна на Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация на 16.11.2022 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Девин 1009
22 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 30.09.2022 г. 91
23 Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба 1241
24 Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба 308
25 Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба 367
26 Заповед № РД-09-357/09.08.2022 г. за обявяване на работещите плувни басейни с изпълнени изисквания по Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи 337
27 Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба 171
28 Обява за провеждане на обществено обсъждане от Сдружение "Асоциация наука за природата" 281
29 Протокол на ОД „Земеделие“ Смолян за разпределяне на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2022/2023 г. 542
30 Съобщения на Общинска служба по земеделие - Девин, свързани с важни нормативни срокове за земеделските стопани за стопанската 2022/2023 година 182
31 Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба 549
32 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 09.09.2022 г. 92
33 Тракийски университет-Стара Загора обявява прием на студенти 634
34 Анкетно проучване по въпросите, свързани с опазването на околната среда на територията на община Девин 340
35 Обява за набиране на кандидати за Съвместното командване на специалните операции 1018
36 Обява за набиране на кандидати за приемане на срочна служба в доброволния резерв 858
37 Заповед №РД-09-244 от 10.06.2022 г. на Кмета на Община Девин за организиране дейността на детските градини през летния сезон 904
38 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба за Съвместното командване на силите 744
39 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба 741
40 Обява за набиране на кандидати за приемане на служба в доброволния резерв 638
41 Покана за попълване на анкета във връзка с разработването на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2022-2028 г. 437
42 Съобщение за третиране на тревните площи против кърлежи и други инсекти 289
43 Въвеждат се промени в движението през ремонтирания участък от пътя Тешел - Триград - Кестен 279
44 Програма по случай "Общоградско честване на Гергьовден" 314
45 Заповед № РД-09-124/05.04.2022 г. на кмета на община Девин, във връзка с осигуряване на пътна безопасност по време на провеждане на традиционен пазар на територията на град Девин. 681
46 Покана за избор на членове на Съвета на децата на територията на община Девин 299
47 Община Девин и ТП "ДЛС - Извора", гр. Девин обявяват конкурс за рисунка 447
48 Съобщение от служба „Местни данъци и такси” за заплащането на ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 244
49 Съобщение от служба „Местни данъци и такси” за заплащането на ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА. 449
50 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 30.06.2022 г. 260
51 Заповед № РД-09-696 от 12.12.2021 г. на кмета на община Девин за обявяване на ,,ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ" 977
52 Доклад за устойчиво развитие на Девин ЕАД 770
53 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 10.12.2021 г. 236
54 Стартира проект "Шарена градинка" 153
55 Съобщение за обявен оранжев код за валежи 298
56 Благодарствено писмо от колектива на НЧ ,,Родопска просвета - 1923" град Девин 324
57 Заповед № РД-09-547/13.09.2021 г. за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 99, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация 469
58 Съобщение за организиране на разделно събиране на видовете отпадъци 271
59 Заповед №РД-09-440 от 28.07.2021 г. на кмета на община Девин 335
60 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2021 г. 641
61 Българската федерация по риболовни спортове има честта да бъде определена от Международната федерация по спортен риболов ФИПС за организатор на XVIII Световно първенство по улов на хищна риба от брега през 2021 г. в град Девин. 817
62 Съобщение за стартиране на проект „Закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане за нуждите на Център за обществена подкрепа – гр. Девин” 404
63 Уведомление относно ограничаване движението на МПС на 18.06.2021 г. /четвъртък/ от 18:00 ч. до 20:30 ч. 436
64 Уведомление относно ограничаване движението на МПС на 16.06.2021 г. /сряда/ и 17.06.2021 г. /четвъртък/ от 18:00 ч. до 21:00 ч. 510
65 Заповед № РД-09-287 от 17.05.2021 г. на кмета на община Девин 607
66 Уведомление относно ограничаване движението на МПС на ул. Освобождение (входна артерия) на 27.05.2021 г. от 09:00 до 11:30 часа. 366
67 Уведомление във връзка с изискванията на чл. 67 от Закона за горите, чл. 765 от Наредба 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи и на основание на §26 от ПЗР на Закона за енергетиката 326
68 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 30.09.2021 г. 289
69 Програма за провеждане на мероприятия за отбелязване на седмицата на гората - 2021 г. 1013
70 Заповед №РД-09-189 от 05.04.2021 г. на кмета на община Девин с цел предотвратяване на деяния, нанасящи вреди на селскостопански култури, трайни насаждения, естествени ливади и тревни площи. 1185
71 Заповед № РД-09-170 от 31.03.2021 г. на кмета на община Девин за допълнение на заповед № РД-09-49 от 04.02.2021 г. 1178
72 Заповед за забрана на паша в ТП ДЛС - ,,ИЗВОРА" 708
73 Заповед №РД-09-106 на кмета на община Девин от 02.03.2021 г. 708
74 Заповед №РД-09-105 на кмета на община Девин от 02.03.2021 г. 614
75 Заповед №РД-09-104 на кмета на община Девин от 02.03.2021 г. 575
76 Съобщение до жителите и гостите на град Девин 818
77 Заповед №РД-09-69 на кмета на община Девин за изземване от 18.02.2021 г. 736
78 Информация на Териториална дирекция на НАП Пловдив, офис Смолян относно данъчна кампания 2021 година. 709
79 Община Девин стартира прием на документи от кандидати за потребители и кандидати за заемане на длъжност „Личен асистент“ за социална услуга „Асистентска подкрепа“ 729
80 Съгласно чл.61ф, ал.2 от Закона за местните данъци и такси Общинския съвет определя с Наредба по чл.1, ал.2 годишния размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници за съответната година. 561
81 Община Девин започва прием на заявление–декларация от кандидат потребители за ползване на социална услуга по осигуряване на топъл обяд. 596
82 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.12.2020 г. 467
83 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.10.2020 г. 502
84 По предложение на кмета на община Девин с решение № 112/06.08.2020 г. на Общински съвет – Девин е разкрита Детска млечна кухня към ДГ „Изворче” – Девин 1027
85 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2020 г. 492
86 Заповед №РД-09-399/03.08.2020 г. на кмета на община Девин за забраняване провеждането на публично християнско събрание – музикална програма под мотото „Фестивал на Надеждата” на 09.08.2020 г. на площада в гр. Девин 636
87 Заповед №РД-09-398/03.08.2020 г. на кмета на община Девин за забраняване провеждането на публично християнско събрание – музикална програма под мотото „Фестивал на Надеждата” на 11.08.2020 г. в центъра на с. Триград 541
88 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.08.2020 г 442
89 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.064 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности” 419
90 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 24.07.2020 г 763
91 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.063 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от стратегия за ВОМР на Мирг „Високи западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ 638
92 Конкурсна процедура за набиране на проектни предложения към ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 504
93 Проведено ОФИЦИАЛНО СЪБИТИЕ И ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат за „Най-добро използване на водните ресурси“ (Best water use)по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 217
94 ОФИЦИАЛНО СЪБИТИЕ И ЦЕРЕМОНИЯ за връчване на сертификат за „Най-добро използване на водните ресурси“ (Best water use) по проект: „Best Water Use с акроним BestU“ 233
95 Съобщение до собствениците на домашни кучета 654
96 Поздравление на кмета на община Девин Здравко Иванов за 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 612
97 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че могат да заявяват желание за включване в програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ 815
98 Стартира прием на Заявление-декларация за потребители на социалната услуга "Домашен помощник" по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" 1088
99 Обява за набиране на кандидати за военна служба в Сухопътни войски - февруари 2020 г. 718
100 Кметът на Девин се срещна с Белгийския посланик, с посланика на Италия и главния изпълнителен директор на "Девин" ЕАД 660
 
«НачалоПредишна123СледващаКрай»
Страница 1 от 3

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер