Начало ОБЯВЛЕНИЯ Покани към гражданите на община Девин
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Покана за участие в обществено обсъждане във връзка с изпълнение на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Девин“ 1639
2 Покана за публично обсъждане за на резултатите от проведеното изследване на осъществените маркетингови и рекламни дейности по проект „Богатствата на Западни Родопи” 1696
3 Покана за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от фонд Флаг ЕАД за финансиране на проект „Богатствата на Западни Родопи” 1831
4 Покана за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от фонд Флаг ЕАД за финансиране на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин” 2045
5 Покана за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от фонд Флаг ЕАД за финансиране на проектиране на обекти от пътната, туристическата, спортната и социална инфраструктура на община Девин 1829
6 Покана за публично обсъждане на проект за бюджет на община Девин за 2015 г. 1887
7 Проект за бюджет на Община Девин за 2015 г. 2094
8 Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Девин за 2013 г. 1689
9 Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на община Девин за 2015 година. 1724
10 Заключителна пресконференция по проект Подпорна стена, укрепваща речното корито с. Грохотно 2093
11 Призив към населението на гр.Девин за пролетно почистване на града. 3174
12 Покана за обществено обсъждане във връзка с предложение за поемане на дългосрочен дълг 2009
13 Проект за бюджет на Община Девин и разчет за капиталовите разходи за 2014 год. 2018
14 Публично обсъждане на Бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. за местни дейности и Проекта на бюджет на община Девин за 2014 година 2034
15 Лятно кино с БНТ1 2009
16 Покана за обществено обсъждане на проект «Богатствата на Западни Родопи», финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. 2013
17 Кампания "Да изчистим България за един ден" 2476
18 Покана за публично обсъждане 2467
19 Покана за 3-ти март - национален празник на България 3371
20 Покана за обществено обсъждане на проекта на бюджет за 2013 г. и отчета за касовото изпълнение на бюджет 2012 г. на Община Девин 2009
21 Покана за обществено обсъждане за подмяна на дървесна растителност 2054
22 „Да изчистим България за един ден” 3742
23 Покана за публично обсъждане на проектобюджета на общината за 2012 г. 2569
24 Покана за публично обсъждане на проектобюджета на общината за 2011 г. 2108
25 Почистване на бреговете на язовир "Въча" 2498
26 Покана за публично обсъждане на проектобюджета на общината за 2010 г. 2140
27 Покана за изслушване на кмета на общината за извършеното през двете години от мандата 2798
28 Покана за обществено обсъждане 3458
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер