Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Обявление за обществено обсъждане

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Обявление за обществено обсъждане
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Докладна записка относно приемане на План-сметка за необходимите средства по дейност "Събиране, транспортиране и обезвреждане битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване" за 2024 г. и определяне на размера на ТБО за 2024 г 1019
2 Справка относно постъпилите предложения и възражения във връзка с Проект на План - сметка на разходите за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Дев 238
3 Проект на План - сметка на разходите за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Девин за 2024 г. 512
4 Справка относно постъпилите предложения и възражения във връзка с Проект на План-сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне размера на ТБО 343
5 Обявление за обществено обсъждане на План - сметка, чистота за 2023 г. 624
6 Проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци на територията на община Девин за 2021г. 1506
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер