Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2017-03 Изготвяне на оценка за съответствие на проекти с изисквания - прекратена

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

СOO2017-03 Изготвяне на оценка за съответствие на проекти с изисквания - прекратена
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Съобщение за прекратяване на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите при ... 925
2 Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите при ... 1171
3 Обява и информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет:Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите при изпълне ... 1103
4 Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите при изпълнение на проект на община Девин 1130
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер