ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ПС2016-02 Проекти и КСС по ПРСР с шест об. позиции
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Обявление за приключване на договор по обществена поръчка с предмет "Изработване на работен/технически проект, КСС на обекти, с които Община Девин ще кандидатства за финансиране по ПРСР 2014-2020,Обособена позиция 6" 79
2 Допълнително споразумение № Д-621#3 от 25.09.2023 г. с предмет: Изработване на работен/технически проект, КСС на обекти, с които Община Девин ще кандидатства за финансиране по ПРСР 2014-2020 Обособена позиция 6: "Изграждане и рехабилитация на външна и вът 102
3 Допълнително споразумение № Д-621#2 от14.07.2023 г. с предмет: Изработване на работен/технически проект, КСС на обекти, с които Община Девин ще кандидатства за финансиране по ПРСР 2014-2020 Обособена позиция 6: "Изграждане и рехабилитация на външна и вътр 149
4 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 3 1080
5 Обявлениe за приключване на договор за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Изработване на работни/технически проекти, КСС на обекти, с които ще кандидатства община Девин за финансиране по ПРСР2014-2020 по шест позиции" - за II-ра позиц 503
6 Обявлениe за приключване на договор за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Изработване на работни/технически проекти, КСС на обекти, с които ще кандидатства община Девин за финансиране по ПРСР2014-2020 по шест позиции" - за I-ва позиц. 547
7 Допълнителни споразумения с изпълнители за публично състезание по ЗОП с предмет: "Изработване на работни/технически проекти, КСС на обекти, с които ще кандидатства община Девин за финансиране по ПРСР2014-2020 по шест обособени позиции" 1422
8 Шест договора с изпълнители и приложения за публично състезание по ЗОП с предмет: "Изработване на работни/технически проекти, КСС на обекти, с които ще кандидатства община Девин за финансиране по ПРСР2014-2020 по шест обособени позиции" 1564
9 Протоколи, доклад и решение за публично състезание по ЗОП с предмет: "Изработване на работни/технически проекти, КСС на обекти, с които ще кандидатства община Девин за финансиране по ПРСР2014-2020 по шест обособени позиции" 1614
10 Съобщение за отваряне на ценовите оферти за публично състезание по ЗОП с предмет: "Изработване на работни/технически проекти, КСС на обекти, с които ще кандидатства община Девин за финансиране по ПРСР2014-2020 по шест обособени позиции" 1206
11 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на работни/технически проекти, КСС на обекти, с които ще кандидатства община Девин за финансиране по ПРСР 2014-2020 по шест обособени позиции“ 1925
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер