Печат
Сряда, 22 Април 2020г. 08:38ч.

 

Услуга 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

 

Услуга 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

 

Услуга 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

 

Услуга 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

 

Услуга 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

 

Услуга 2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

 

Услуга 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

 

Режим 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения