Печат
Четвъртък, 11 Ноември 2021г. 14:26ч.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на Covid-19 за периода от 01.01.2021 г. до 31.10.2021 г. - ОТВОРИ