Печат
Понеделник, 18 Октомври 2021г. 15:49ч.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на Covid-19 за периода от 01.01.2021 г. до 31.09.2021 г. - ОТВОРИ