Печат
Четвъртък, 15 Юли 2021г. 16:53ч.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на Covid-19 за периода от 01.01.2021 г. до 31.06.2021 г. - ОТВОРИ;