Печат
Сряда, 19 Декември 2018г. 18:48ч.

Община Девин съобщава, че в едномесечния срок съгласно чл.69 ал.2 от АПК, от деня на уведомяването по чл.66 от АПК, по предложения проект на План- сметка на разходите за ”Събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци” на територията на община Девин за 2019г., има постъпило предложение.

Направеното предложение е разгледано и ще бъде обсъдено на заседанието на ОбСъвет-Девин насрочено на 20.12.2018 г.

 

Постъпило предложение – отвори;