Печат
Четвъртък, 21 Май 2015г. 17:36ч.

Решение на РИОСВ - Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Девин за периода до 2020 г." - отвори;