Печат

Обява за ивестиционно предложение на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД - гр.София за монтиране на антени към съществуваща кула и на телекомуникационно оборудване в съществуваща сграда, находяща се в близост до кулата в м.Гребенец - отвори;