Печат

 

Открита процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - р.Широколъшка- срок на обявяване  12.12.2014г. - 25.12.2014г - изтегли