Печат

Открита процедура по издаване на розрешително за водовземане от подземни води от естествен извор КЕИ "Брезе" - срок на обявяване - 12.12.2014г. - 25.12.2014г. - изтегли