Печат

 

Открита процедура по издаване на разрешително за ползване наводен обект - р.Триградска: срок на обявяване - 12.12.2014г. - 25.12.2014г. - изтегли;