Печат
Сряда, 27 Май 2020г. 14:34ч.

 

Обявяване на открит 14 - дневен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение " Увеличаване на капацитета на животновъден обект № 4823 - 0014"  в ПИ № 18 и 24 по плана на с. Чуруково, общ. Девин, обл. Смолян - отвори;

 

Срок на обявяването: 27.05.2020 г. - 10.06.2020 г.