Печат
Сряда, 29 Май 2019г. 11:10ч.

Обявяване на открит 14 - дневен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на Сунай Делиеминов за " Отглеждане на овце, коне и говеда“, в ПИ №017872, в землището на с. Лясково, община Девин, обл. Смолян. - отвори;

 

Срок на обявяването:   29.05.2019 г. - 11.06.2019 г.