Печат

Съобщение за открита процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект яз."Цанков камък" - срок на обявяване: 02.09.2014г. - 15.09.2014г. - отвори