Печат
Вторник, 05 Февруари 2019г. 09:41ч.

 

Обявяване на открит 14 - дневен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на "ЗГП" ООД, гр. Пловдив за "Водовземане от подземни води чрез изграждане на водовземно съоръжение за допълнително водоснабдяване на комплекс с открити басейни Аквапарк Персенк" в ПИ с идентификатор 20465.504.831 по КККР на гр. Девин, с административен адрес гр. Девин, ул. "Васил Левски" № 1 - отвори;

 

Срок на обявяването:   05.02.2019 г. - 18.02.2019 г.