Печат
Вторник, 30 Май 2017г. 17:24ч.
Обявяване на открит 14 дневен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно намерение на "РОДОПА ТРЕЙС" ЕАД - гр.Смолян - отвори;