Печат

П О К А Н А

 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2014 Г.

 

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на община Девин за 2014 г.

Председателят на Общински съвет - Девин кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и други лица, които са заинтересовани от бюджетните процедури, да се включат в публичното обсъждане, което ще си състои на 25.08.2015 г. /вторник/ от 16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Девин.