Печат
Вторник, 16 Декември 2014г. 14:45ч.

 

 

П О К А Н А

 

 

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Девин като бенефициент по проект „Богатствата на Западни Родопи” в партньорство с общините Борино, Брацигово и Доспат, кани заинтересованите страни да участват в публично обсъждане на резултатите от проведеното изследване на осъществените маркетингови и рекламни дейности по проекта.

Събитието е в изпълнение на Дейност 5 “Изследване на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности” по проект „Богатствата на Западни Родопи”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Публичното обсъждане ще се проведе на 18 декември 2014 г. от 13.00ч. в залата на Общински съвет – Девин.Целта е да се запознаят участниците в обсъждането с резултатите от извършеното маркетингово проучване. По този начин ще се даде възможност за получаване на обратна връзка за възприемането и бъдещите очаквания на целевите групи по отношение на Регионален туристически продукт „Богатствата на Западни Родопи”, както и включване на мерки за подобряване на маркетинга и рекламата на РТП „Богатствата на Западни Родопи” както в България, така и в чужбина.

                                   ЗАПОВЯДАЙТЕ!

С уважение,

Цветалин Пенков

Кмет на Община Девин