Печат
Петък, 15 Януари 2021г. 16:46ч.

ПОКАНА

Уважаеми членове на Консултативния съвет по въпросите на туризма,

С настоящата покана Ви уведомявам, че на 18.01.2021 г. от 15.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Девин ще се проведе заседание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане и обсъждане на проекта на доклада на председателя на Консултативния съвет и отчета за изпълнение на Общинската програма за развитие на туризма в община Девин за 2020 г.

Докладва: председателят на КСВТ

  1. Разглеждане и обсъждане на проекта на Общинската програма за развитие на туризма за 2021 г.

Докладва: секретарят на КСВТ

  1. Разни.

                   С уважение

                   Дияна Чаушева

                   заместник-кмет и председател на КСВТ