Печат

Във връзка с публикувания на 26.11.2014 г. проект на Закон за държавния бюджет на РБългария за 2015 г. публикуваме нов проект на бюджет на Община Девин за 2015 г. - изтегли