Печат
Петък, 09 Август 2019г. 15:36ч.

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ЗА 2018 Г.

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.44, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от европейския съюз и сметките за чужди средства на община Девин за 2018 г.

Председателят на Общински съвет - Девин кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и други лица, които са заинтересовани от бюджетните процедури, да се включат в публичното обсъждане, което ще си състои на 20.08.2019 г. /вторник/ от 15.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Девин.

 

РУСИ ЧАУШЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН