Печат

                                          

КАМПАНИЯ

„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”

 

На 15 септември ще се състои тазгодишната кампания „Да изчистим България заедно”

От самото начало община Девин подкрепя инициативата на БТВ „Да изчистим България заедно” и отново ще се включи активно в мероприятията по почистване. През тази година акциите по почистването са насочени към няколко точки, които са обект на туристически интерес.

Приканваме всички граждани на община Девин да се включат в кампанията.

Организирайте семействата си, приятелите си,колегите си и се присъединете като доброволци към нас на 15-септември.

Почистването ще бъде организирано за следните райони:

1. Кътовете за отдих по път Девин – Лясково – Михалково

2. Всички отбивки по път Девин – Настански мост – Широка лъка

3. Екопътеката „Струилица – Калето - Лъката”, териториите около параклис „Св.Дух”, пътят към „Червен камък”, екопътека „Храстево”

4. Тротоарите и алеите по ул. „Освобождение”

 

Ако имате информация за други места, нуждаещи се от почистване, моля обърнете се към нас, за да ни информирате.

На 15-ти септември на Ваше разположение ще бъде   координаторът на кампанията за община Девин от когото ще получите информация как да се включите в почистването. На телефон        0877 32 19 01 може да получите всякаква информация относно кампанията и да заявите Вашето участие като доброволци.

За успешното осъществяване на кампанията на участниците ще бъдат раздадени найлонови чували за смет и ръкавици от представители на общинска администрация, за всяко населено място от Общината. За живущите в блоковете, ако имат желание да почистят междублоковите пространства, нека домоуправителите да заповядат за получаване на необходимите материали.

Събраните чували с отпадъци да бъдат оставени на достъпни за сметосъбиращата техника места.

С участието на всеки един от нас в кампанията ще демонстрираме своята активна гражданска позиция и ангажираност с каузата за чиста околна среда за нас и следващите поколения.

За допълнителна информация и получаване на чували и ръкавици материали на тел. 0877 32 19 01.