Печат
Четвъртък, 21 Декември 2017г. 19:46ч.

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2018 ГОДИНА

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29, ал. 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджет на община Девин за 2018 година.

Кметът на община Девин кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и други лица, които са заинтересовани от бюджетната процедура, да се включат в публичното обсъждане, което ще се състои на 05.01.2018 г. /петък/ от 15.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Девин.