Печат
Четвъртък, 21 Ноември 2013г. 16:23ч.

ОБЯВА

за публично обсъждане на Бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. за местни дейности

и Проекта на бюджет на община Девин за 2014 година

 

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси ще се проведе /оповестяваме датата за/ публично обсъждане на бюджетната прогноза за следващите три години за местни дейности и проекта на бюджет на община Девин за 2014 година, което ще се състои на 29.11.2013 год. /петък/ от 16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Девин.

 

Приканваме всички граждани, представители на бизнеса, НПО и други лица, които са заинтересовани от бюджетните процедури да се включат, като дадат своите предложения не по-късно от 27.11.2013 год. /сряда/ в деловодството на Общинска администрация – Девин.

 

Допълнителна информация: Информация за проекта на бюджет на община Девин за 2014 година ще бъде публикувана на 26.11.2013 год. на интернет страницата на община Девин – www.devin.bg.