Печат

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2013 г. и

ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2012 г.

НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

 

 

         Уважаеми съграждани,

 

Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето развитие на Общината и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, Ви каним на обществено обсъждане на проекта на бюджет за 2013 година на Община Девин и отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2012 г., което ще се проведе на 08.02.2013 г. (петък) в залата на Общински съвет гр. Девин от 10.00 часа.

Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2013 година от 05.02.2013 г. до 07.02.2013 г. в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina@devin.bg.

         Материалите по проекта за бюджет 2013 г. ще бъдат изложени на информационното табло в административната сграда на общината и публикувани на адрес www.devin.bg

 

 

 

                                    С уважение,

                                      ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ

                                      КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН