Печат

     На 07.05.1012г. от 11: 00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - гр.Девин ще се проведе обществено обсъждане във връзка с намерението на Община Девин да подмени дълготрайна дървесна растителност в пешеходната зона на гр.Девин в отсечката от сградата на пощата до Районно управление на полицията. Ще се обсъди и въпроса за премахване и подмяна с други подходящи видове и на 3 /три/ броя дървета - чинари, намиращи се пред бивши военни блокове на ул."Родопи". Община Девин кани всички граждани и заинтересовани лица да изкажат мнението си по въпроса на обсъждане, като дадат своето мнение и препоръки.