Печат

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ДЕВИН

 

Областен информационен център (ОИЦ) - Смолян организира информационна среща в община Девин на 9 ноември 2016 г. (сряда) от 10,30 ч. в залата на Общинска администрация – гр. Девин

Основната цел на срещата е да бъдат представени актуални процедури по Оперативните програми 2014-2020г. и други нови възможности за европейско финансиране.

В допълнение ще бъде организирана изнесена приемна на ОИЦ – Смолян, в която участниците в срещата ще получат отговори на индивидуални въпроси за други възможности за финансиране през новия програмен период.

На срещата са поканени представители на образователни и обучителни институции, oбщинска администрация, неправителствени организации, социално–икономически партньори на местно ниво и заинтересовани граждани.

 

За повече информация:

Анна Бичокова

Експерт „Информационно обслужване и услуги“

 

Областен информационен център – Смолян

4700 Смолян, бул. „България” 12

Тел.: 0301 888 05

E-mail: oic.smolyan@eufunds.bg