Печат
Сряда, 17 Август 2016г. 15:03ч.

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

 

Община Девин на основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76 от 12.06.2006 г. от Общински съвет – Девин, уведомява всички жители, обществени организации, юридически лица, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица, че организира публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект «Претоварна станция за ТБО – урегулиран имот VI, квартал 96, промишлена зона на град Девин, община Девин, обл. Смолян”. За реализация на проекта община Девин ще кандидатства за отпускане на безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Целта на проекта е оптимизиране на системата за организирано събиране и транспортиране на отпадъците от населените места в община Девин, като проекта е пряко насочен към постигане на следните цели:

1.  Намаляване разходите за осъществяване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване.

2.  Реализиране на ефективна система за сметосъбиране и транспортиране на твърди битови отпадъци до регионалното депо в с.Барутин, община Доспат.

3.  Предпазване от замърсяване на основните компоненти на околната среда.

За реализацията на Проект „Претоварна станция за ТБО – урегулиран имот VI, квартал 96, промишлена зона на град Девин, община Девин, обл. Смолян”, е необходимо поемане на дългосрочен общински дълг със следните параметри:

1.  Предназначение – за изграждане на Претоварна станция за твърди битови отпадъци в урегулиран имот VI, квартал 96, промишлена зона на град Девин, община Девин, област Смолян.

2.  Стойност на проекта – 1 534 785,59 лв.

3.  Начин на финансиране – безлихвен заем от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

4.  Срок за погасяване – до 5 години, считано от датата на подписване на договора за кредит; с една година гратисен период.

5.  Начин на обезпечаване – собствените приходи на община Девин.

6.  Място и дата за провеждане на обсъждането – 01.09.2016 г. от 10.00 часа, в Залата на Общински съвет – Девин.

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждане могат да се изпращат на електронната поща на общината Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в деловодството на Общинска администрация – Девин.

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на община Девин