Печат

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 Г.

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.44, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на община Девин за 2015 г.

Председателят на Общински съвет - Девин кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и други лица, които са заинтересовани от бюджетните процедури, да се включат в публичното обсъждане, което ще си състои на 11.08.2016 г. /четвъртък/ от 16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Девин.