Печат

П О К А Н А

 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

 

     На основание чл.130д, ал.3, т.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с Решение №102/27.06.2016г. на Общински съвет Девин, Община Девин организира публично обсъждане на Проекта на Плана за финансово оздравяване на Община Девин.

      Обсъждането ще се проведе на 11.08.2016 год. (четвъртък) от 16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Девин.

     Каним гражданите на общината, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, синдикати, представители на неправителствени организации, общински съветници, кметове,  кметски наместници и медии да вземат участие в обсъждането на проекта.

     Проектът на плана за финансово оздравяване на Община Девин е публикуван на сайта на общината:www.devin.bg.Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища в деловодството на Общинска администрация - Девин, както и на е-мейл адрес: obshtina@devin.bg

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Проект на Плана за финансово оздравяване на Община Девин - отвори;