Печат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА ДЕВИН И НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ

 

К  А  Н   Я  Т

 

на 01 юли 2016 г. от 19.00 часа пред Дома на културата

всички почитатели на руската песен на

 

К О Н Ц Е Р Т

НА

 

ЕЛЕНА МАЛЕНЬКИХ И ИЛЬЯ БАЛАНЧУК

 

руски изпълнители, лауреати на международни

певчески конкурси

 

ВХОДЪТ Е СВОБОДЕН

З А П О В Я Д А Й Т Е !

 

 

                                                                                     от организаторите