Печат

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

ЗА 2016 ГОДИНА

 

 

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.29, ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджет на община Девин за 2016 година.

Кметът на община Девин кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и други лица, които са заинтересовани от бюджетната процедура, да се включат в публичното обсъждане, което ще се състои на 30.11.2015 г. /понеделник/ от 16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Девин.

 

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН