Печат
ПРОГРАМА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2009 ГОДИНА /актуална към 10.11.2009 г./