Печат

Заповед за определяне на границите на районите и честотата на сметоизвозването на територията на община Девин за 2020 г. - отвори;