Печат
Вторник, 30 Август 2022г. 09:39ч.

 

Решения от № 133 до № 136 на Общински съвет - Девин, приети на извънредно заседание, проведено на 29.08.2022 г. ОТВОРИ

 

Протокол от заседанието, проведено на 29.08.2022 г. ОТВОРИ