Печат
Вторник, 04 Февруари 2020г. 14:13ч.

Решения от №1 до №13 , приети на заседанието на Общински съвет - Девин

проведено на 27.01.2020 г. - отвори;

Протокол от заседанието състояло се на 27.01.2020 г. - отвори;