Печат

Решения от №137 до №147 , приети на заседанието на Общински съвет - Девин

проведено на 31.08.2016 г. - отвори;

Протокол от заседанието състояло се на 31.08.2016 г. - отвори;