Печат
Сряда, 16 Декември 2020г. 19:04ч.

Мотиви към проект на нова Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Девин - отвори;

 

Мотивите и проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Девин са публикувани и на Портал за обществени консултации - http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5728