Печат
Петък, 23 Юли 2021г. 14:17ч.

Справка за постъпилите предложения, становища и препоръки, получени в резултат от публично обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Девин (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г. - ОТВОРИ