Печат
Понеделник, 09 Септември 2019г. 15:49ч.

Пазарни консултации относно подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на обект: „ Доставка и полагане на изкуствена тревна настилка на спортна площадка, кв.Врътлек, гр.Девин”

Документация за участие - изтегли;


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

konsultacii_nastilka_ploshtadka1.zip
SHA-256 Хеш
370b4bab094fd177e6dc2d1b6dfe8d885af8a1e5d7f6cd93df332193e23edd6d

Сериен номер:5c32616fd561183d

Издадено:09.09.2019 16:47:08

tsr фаил - изтегли;