Печат
Петък, 13 Септември 2019г. 15:16ч.

Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: Извършване на специализиран превоз на ученици за учебната 2019/2020 г. по две обособени позиции както следва:

 - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Специализиран превоз на ученици за учебната 2019/2020 г. по маршрут: с. Ягодина- гр.Девин- с. Ягодина".

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Специализиран превоз на ученици за учебната 2019/2020 г. по маршрут: с.Барутин - гр. Девин - с. Барутин”.

 

Протокол - отвори;


 

Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

 

Файл

Protokol_prevoz_uchenici_2pozicii.PDF
SHA-256 Хеш
8cd348003562d43ba16ab6f4d0977d5838f3d457f08ac1042260106d808b5529
Сериен номер:5ea9accf37f8af86
Издадено:13.09.2019 15:10:44

tsr фаил - изтегли;