Разяснителна кампания Печат

 

По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. ЦИК изработи 30-секундни видеоклипове, които са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел "Разяснителна кампания": https://www.cik.bg/bg/ep2019/campaign/video

 

Видеоклип за машинно гласуване: https://www.cik.bg/bg/ep2019/campaign/video_machine_voting