Печат

  • Заповед № РД-09-135 от 21.03.2019 г. за  определяне на технически екип на Община Девин, който да отговаря за организационно-техническата подготовка на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за координация с комисиите и администрациите - отвори;

 

  • Заповед № РД-09-155 от 29.03.2019 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Девин за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. - отвори;

 

  • Заповед № РД-09-156 от 29.03.2019 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. - отвори;

 

  • Заповед № РД-09-188 от 24.04.2019 г. за агитационните материали от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. - отвори;

 

  • Заповед № РД-09-189 от 24.04.2019 г. за определяне на местата за предизборни събрания и митинги - отвори;

 

  • Заповед № РД-09-213 от 09.05.2019 г. за утвърждаване номерацията и адреса на избирателните секции в лечебните заведения на територията на община Девин - отвори;

 

  • Заповед № РД-09-232 от 21.05.2019 г. за опазването на обществения ред и нормална обстановка преди и по време на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. - отвори;