Печат
Сряда, 03 Юли 2019г. 15:22ч.

 

Обявление за невъзлагане на поръчка за публично състезание по ЗОП с предмет: „Ремонт, рехабилитация и укрепване на част от общинската пътна мрежа в Община Девин” - за трета обособена позиция

 

„Ремонт, рехабилитация и укрепване на част от общинската пътна мрежа в Община Девин”

Обособена позиция №1

„Ремонт и рехабилитация на общински път SML 1056 / III-866 Девин- Михалково / Селча”

Обособена позиция № 2

„Ремонт и рехабилитация на общински път SML 1053 / III-866 Широка лъка- п.к. Беден / Брезе”

Обособена позиция № 3

„Укрепване на общински път IV- 19776 Тешел- Триград”

Обособена позиция № 4

„Укрепване на общински път IV- 86842 Михалково- Кричим- Осиково ”

 

Обявление за невъзлагане на поръчка - изтегли;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
Obiavlenie_vazlagane_patna_mreja_Devin.pdf
SHA-256 Хеш
4d3e4707c9fed89702a69edbcbacce8befc821dbd3b2f2b1ab8736282b7e8634

Сериен номер:23e3cf4f37ce3cb1

Издадено:03.07.2019 15:15:37

tsr фаил - изтегли;