Печат
Понеделник, 10 Юни 2019г. 16:06ч.

 

Съобщение за отваряне на ценова оферта за публично състезание по ЗОП с предмет: „Ремонт, рехабилитация и укрепване на част от общинската пътна мрежа в Община Девин”

 

Обособена позиция №1

„Ремонт и рехабилитация на общински път SML 1056 / III-866 Девин- Михалково / Селча”

Обособена позиция № 2

„Ремонт и рехабилитация на общински път SML 1053 / III-866 Широка лъка- п.к. Беден / Брезе”

Обособена позиция № 3

„Укрепване на общински път IV- 19776 Тешел- Триград”

Обособена позиция № 4

„Укрепване на общински път IV- 86842 Михалково- Кричим- Осиково ”

 

 

Съобщение - отвори;

  

Удостоверяване на време

 


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.
Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

Sobshtenie_cenovi_patna_mreja.pdf
SHA-256 Хеш
fe83060b0aaecac559104713eb0567bd531f2ad0350668637016b961bb9bf411

Сериен номер:5be2bd7a1613076d

Издадено:10.06.2019 16:05:23

tsr фаил - изтегли;

 

 


.

.

.